THES-QS: ČVUT v Praze je nejlepší technickou univerzitou v ČR

České vysoké učení technické v Praze se pro rok 2010 výrazně zlepšilo v hodnocení prestižního světového žebříčku univerzit THES-QS v kategorii technických a přírodních věd. V kategorii technických věd obsadilo 121. místo a posunulo se tak oproti loňsku o 50 míst, v kategorii přírodních věd je na 246. místě a zlepšilo se o 21 míst.

Skutečnost, že ČVUT předstihlo řadu výborných univerzit ze západní Evropy, Skandinávie nebo Japonska jasně dokládá výjimečnost naší nejstarší technické vysoké školy.

"Umístění ČVUT na 121. místě v oblasti technických věd a na 246. místě v oblasti přírodních věd je skvělým pokrokem. Tento výsledek není náhodný, ČVUT stoupá v uvedených oborech již od roku 2007. Vzestup v hodnocení naší univerzity odráží kvalitní práci všech zaměstnanců a studentů ČVUT a jejich stále aktivnější zapojení do vědeckých, výzkumných a inovačních aktivit, které přinášejí ovoce ve formě publikací, patentů a dalších realizovaných projektů," uvedl doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

THES-QS hodnotí ČVUT jako specializovanou vysokou školu s vysokým podílem výzkumu. Kvalitní základní, aplikovaný i inovační výzkum jsou jádrem posunu ČVUT směrem vzhůru spolu se snahou o zkvalitňování studia. Nedílnou součástí podmínek pro takovýto pozitivní vývoj je i podpora kvalitních vědeckých a výzkumných týmů a center základního a aplikovaného výzkumu pracujících na ČVUT.

"ČVUT realizuje dlouhodobou strategii rozvoje vědecké a výzkumné činnosti, aby nadále posilovalo svoji pozici výzkumné univerzity. Předpokládám proto, že plodem této strategie bude další posun naší univerzity směrem vzhůru v žebříčku hodnocení. Domnívám se, že v oblasti technických věd můžeme v dohledné době uvažovat o umístění v první stovce světových univerzit, v oblasti věd přírodních bychom se chtěli přiblížit stovce druhé," doplnil prorektor Petráček.

Každoroční přehled THES-QS World University Rankings je jedním ze dvou nejprestižnějších žebříčků ve světovém hodnocení kvality univerzit. Je zveřejňován od roku 2004 v Londýně ve spolupráci se speciální přílohou deníku Times - Times Higher Education Supplement. Sestavován je podle pověsti vysoké školy u expertů a zaměstnavatelů, podílu zahraničních profesorů a zahraničních studentů, podle počtu studentů na učitele a citovanosti vědeckých publikací v mezinárodní databázi Scopus za posledních pět let. Vedle hlavního žebříčku jsou zveřejňovány také dílčí . podle skupin oborů.

Na webových stranách společnosti http://www.topuniversities.com/ najdete podrobný přehled oceňovaných škol.

Pořadí ČVUT v Praze podle žebříčku THES-QS:

 technické vědypřírodní vědy
2010121. místo246. místo
2009171. místo267. místo
2008228. místo -
2007359. místo460. místo

Zdroj - TS Microsoft

Za obsah odpovídá: