Anketa hodnocení výuky za letní semestr 2009/2010

Sděluji, že dnes bude otevřena anketa hodnocení výuky pro všechny studenty zapsaných předmětů.

 • Vyzývám studenty k odpovědnému vyplněni ankety! Názory studentů z ankety jsou skutečně vypovídající jen při dostatečném počtu respondentů.
 • Vyzývam učitele, aby na svých přednáškach, seminářích, cvičeních, zápočtech, zkouškách vysvětlovali studentům význam ankety jako zpětné vazby pro zlepšení výukového procesu! Zájem studentů o anketu bude především tehdy, budou-li studenti vědět, že učitelé mají zájem o názory studentů.

Výsledky ankety se velice intenzivně zabývá vedení fakulty spolu se senátem FEL. Hodnocení studentů z ankety je důležitým nástrojem vedoucích kateder k opatřením pro zvyšování kvality pedagogického procesu.

Parametry ankety

 • V souladu s doporučením akademického senátu FEL, anketa bude otevřena pro studenty, kteří ukončili předmět1 a po ukončení zkouškového období (tj. 3. 9. 2010) bude přepnuto do módu "pro zapsané", aby mohli hodnotit i ti studenti, kteří předmět neukončili. Předpokládaný termín uzavření ankety je třetí týden zimního semestru.
 • Před zveřejněním výsledků ankety učitelé obdrží výsledky ankety, které se týkají jejich předmětů (+ názory na celofakultní otázku) a učitelé:
  • budou mít možnost vyjádřit se k názorům studentů na své předměty,
  • budou mít možnost vyjádřit se k názorům studentů na celofakultní otázku,
  • budou vyzváni, aby zatržením souhlasu ve www formuláři stvrdili souhlas se zveřejněním výroků a jejich reakcí, které se týkají jejich předmětů,
 • Po vyvěšení výsledků ankety, včetně reakcí učitelů, budou vyvěšeny vyjádření vedoucích kateder a vedení fakulty k výsledkům ankety. Vedoucí kateder budou mít k dispozici úplné výsledky ankety.

10. 5. 2010

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Anketa hodnocení výuky


1 Od zapsani do KOSu je potřeba ještě vyčkat cca 24 hodin, než se informace o uzavřeném předmětu pomítne do ankety, děje se tak automaticky vždy kolem 22.00.

Za obsah odpovídá: