Výsledky ankety studentů za letní semestr 2009/2010

  1. Všichni učitelé měli možnost do 15. října 2010 se vyjádřit ke slovním komentářům studentů u svých předmětů.
  2. Každý učitel měl možnost do 15. října 2010 vyjádřit svůj souhlas resp. nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby. Slovní komentáře studentů jsou zveřejněny pouze při explicitním souhlasu učitele (souhlasy byly požadovány na základě vyjádření právního oddělení ČVUT).
  3. Upozorňuji, že byly zveřejněny výsledky bez omezení nejnižšího procenta počtu respondentů u jednotlivých u předmětů - při nízkém počtu může být výpovědní hodnota sdělené informace zkreslující!
  4. Do 8. listopadu budou zveřejněny vyjádření vedoucích kateder k výsledkům ankety.

Výsledky ankety studentů za letní semestr 2009/2010

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: