Výsledky ankety studentů za zimní semestr 2009/2010

  1. Ve výsledcích ankety jsou vyvěšeny slovní komentáře studentů jen u těch učitelů, kteří s tímto zveřejněním vyslovili písemný souhlas. To znamená, že nezveřejnění komentářů studentů může být nejen z důvodů odmítnutí, ale i z důvodů nepřítomnosti pedagoga v době shromažďování podpisů či z důvodu, že žádné komentáře k jeho jménu nebyly. Uvedené souhlasy byly požadovány na základě vyjádření právního oddělení ČVUT.
  2. Dále je třeba uvážit, že byly zveřejněny i výsledky u předmětů, bez omezení počtu respondentů - při nízkém počtu může být výpovědní hodnota sdělené informace zkreslující
  3. K výrokům celofakultní otázky se učitelé nemohli vyjadřovat
  4. Vedoucí kateder se vyjádří k výsledků ankety do konce měsíce

Z vyjádření Dr. J. Lindnerové, vedoucí Odboru právního a zaměstnaneckého ČVUT (vyjádření bylo sděleno vedení fakulty na základě dotazu po podnětu senátu FEL ke zrušení procentní hranice)

  • Cílem ankety není zveřejnění vyplněných anketních lístků, … jde o požadavek nad rámec zákonných pravomocí …
  • Zveřejněním anketních lístků obsahujících nepodložená tvrzení o konkrétních osobách porušující jejich občanskou čest na webu ČVUT by mohlo být považováno na trestný čin pomluvy dle § 184 trestního zákona …
  • § 184: "Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok …"
Za obsah odpovídá: