Anketa hodnocení výuky za zimní semestr 2010/2011

Sděluji, že dnes byla otevřena anketa hodnocení výuky pro všechny studenty zapsaných předmětů. Vyzývám studenty k odpovědnému vyplněni ankety! Názory studentů z ankety jsou skutečně vypovídající jen při dostatečném počtu respondentů. Výsledky ankety se velice intenzivně zabývá vedení fakulty spolu se senátem FEL. Hodnocení studentů z ankety je důležitým nástrojem vedoucích kateder k opatřením pro zvyšování kvality pedagogického procesu.

Základní parametry ankety

  • V souladu s doporučením akademického senátu FEL, anketa bude otevřena pro studenty, kteří ukončili předmět1 a po ukončení zkouškového období (tj. 11. 2. 2011) bude přepnuto do módu "pro zapsané", aby mohli hodnotit i ti studenti, kteří předmět neukončili. Předpokládaný termín uzavření ankety je třetí týden letního semestru.
  • Před zveřejněním výsledků ankety učitelé obdrží výsledky ankety, které se týkají jejich předmětů (+ názory na celofakultní otázku) a učitelé:
    • budou mít možnost vyjádřit se k názorům studentů na své předměty,
    • budou vyzváni, aby zatržením souhlasu ve www formuláři stvrdili souhlas se zveřejněním výroků a jejich reakcí, které se týkají jejich předmětů,
  • Po vyvěšení výsledků ankety, včetně reakcí učitelů, budou vyvěšeny vyjádření vedoucích kateder a vedení fakulty k výsledkům ankety. Vedoucí kateder budou mít k dispozici úplné výsledky ankety.

24. 12. 2010

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Anketa hodnocení výuky


1 Od zapsani do KOSu je potřeba ještě vyčkat cca 24 hodin, než se informace o uzavřeném předmětu pomítne do ankety, děje se tak automaticky vždy kolem 22.00.

Za obsah odpovídá: