Harmonogram a postup zpracování výsledků studentské ankety za letní semestr 2009/2010

1.10.uzavření ankety
3.10. - 15. 10.každý učitel navštíví neveřejnou stránku https://anketa-vyvoj.felk.cvut.cz/anketa/2010ls-fel/public/1/, kde:
  • si stáhne privátní balíček se svým hodnocením
  • vyjádří souhlas/nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby (implicitně je nastaven nesouhlas)
  • vloží svoje komentáře ke studentským komentářům týkajících se jeho osoby
18. 10.zaslání privátní (úplné) ankety vedoucím kateder včetně vyjádření učitelů
20. 10.vyvěšení výsledků ankety
27. 10.konečný termín pro vyjádření vedoucích kateder
3. 11zhodnocení vyjádření vedoucích kateder děkanem
8. 11zveřejnění vyjádření vedoucích kateder
8. 11.předběžné zápisy do zimního semestru

Pozn.: Technické problémy řeší Ing. M. Valenta, PhD. (michal.valenta@fit.cvut.cz)

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: