V soutěži Cena ČEZ vítězí studentské práce z FEL

Vítězem v soutěži diplomových prací Cena ČEZ, a.s. se stal pan Pavel Kuttler z ČVUT FEL, obor ekonomika a řízení energetiky s prací "Užití obnovitelných zdrojů pro zásobování teplem", druhý byl Luděk Ondroušek z VUT Brno s prací na aktuální téma "Připojování fotovoltaických zdrojů k distribuční síti". Využití tepla z jaderné elektrárny Temelín řešil bronzový Tomáš Králík z ČVUT FEL, obor ekonomika řízení energetiky.

Vítězem v kategorii doktorandských prací je pan inženýr Martin Paar z VUT Brno s prací "Využití genetických algoritmů při optimalizaci procesů v elektroenergetice", druhou cenu si odnesl Ing. Josef Kellner ze ZČU Plzeň za práci "Kmitání turbinových lopatek" a třetí Josef Zetka z ČVUT FEL, obor elektroenergetika, za "Návrh optimálního způsobu řízení výroby elektrické energie".

Úplné výsledky soutěže jsou zveřejněny na adrese http://www.cez.cz/cs/veda-a-vzdelavani/aktuality.

Za obsah odpovídá: