Student FEL ČVUT v Praze Ing. Lukáš Neumann převezme Cenu Josefa Hlávky

Nadání Josefa a Marie Hlávkových udělí Cenu Josefa Hlávky Ing. Lukáši Neumannovi, studentu FEL ČVUT v Praze. Prestižní ocenění si převezme spolu s dalšími kandidáty 16.11.2010 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.

Cena je udělena mj za diplomovou práci Lukáše Neumanna, která se zabývá problémem "Vyhledávání a rozpoznávání textu v obrazech reálných scén", tj. problémem nalezení textu, definovaného obecně jako řetězec znaků, a jeho rozpoznání zejména ve snímcích z digitálních fotoaparátů a mobilních telefonů, ale i v obrázcích v rozsáhlých databázích typu Google Street View. Jinak řečeno bylo cílem vytvořit program, který .přečte. vše čitelné v libovolném obrázku, nezávisle na natočení textu, úhlu pohledu, osvětlení, typu nápisu, jeho fontu a jazyku.

Diplomovou práci vedl Doc. Dr. Ing. Jiří Matas.

Za obsah odpovídá: