Informace pro zájemce o program Erasmus

Pro všechny zájemce o studium v zahraničí v r. programu Erasmus v akademickém roce 2011-2012 sděluji, že jako každý rok, bude možné se do programu přihlásit v průběhu listopadu a to elektronicky na stránkách programu www.erasmus.cvut.cz.

Zde již nyní naleznete seznam partnerských univerzit včetně web. odkazů. Podrobné informace získáte na informační schůzce, která se bude konat v úterý 12. 10. 2010 od 14.00 hodin v posluchárně č. D1122 na Fakultě stavební a na Informačním veletrhu v pátek 22. 10. 2010 od 9.00 do 12.00 hodin v konferenčním sále Masarykovy koleje, Thákurova 1, kde budou i zástupci některých partnerských univerzit.

Další případné informace o programu získáte v kanceláři T2:C3-053.

Otakar Vlček, koordinátor programu Erasmus

Za obsah odpovídá: