Mluvenou řeč bude možné přepisovat pro neslyšící na dálku

Projekt eScribe Výzkumného a vývojového centra pro mobilní aplikace na Fakultě elektrotechnické ČVUT a České unie neslyšících, který byl představen na tiskové konferenci 22.1., pomůže neslyšícím dorozumět se například při přednáškách, konferencích nebo jednání na úřadech. Jeho inovace spočívá v tom, že přepisovatel hlasu a člověk se sluchovým postižením se již nemusí nacházet na stejném místě. K přepisovateli se hlas dostává přes IP telefonii a neslyšícím je text, který přepisovatel produkuje, dostupný online na webové stránce. Takže ho mohou číst kdekoli se právě nacházejí, pokud tam je připojení k internetu. Projekt podpořila Nadace Vodafone a částečně Magistrát hl. m. Prahy. Spuštění systému k prvním testům v ostrém reálném provozu je plánováno na březen 2010.

"Během devítiměsíčního projektu jsme vytvořili aplikaci, ve které si nyní přepisovatel pomocí webového rozhraní vytvoří a otevře dokument MS Word. Na jeho pozadí běží programový kód, který téměř v reálném čase odesílá psaný text na server, odkud je dále zobrazován na webovou stránku. Na místě přednášky je k dispozici projektor a přepisovaný hlas je zobrazován na plátno, text je však dostupný odkudkoliv pomocí webového prohlížeče," vysvětlují řešitelé projektu. "Z místa konání přednášky je přenášen hlas pomocí internetové telefonie k přepisovateli, který může být také kdekoliv."

"Podpora projektů využívající moderní komunikační technologie k pomoci znevýhodněným skupinám patří mezi strategické priority Nadace," říká ředitelka Nadace Vodafone ČR Inga Kaškelyte a dodává: "Hodláme pokračovat v podpoře tohoto projektu, který se v další fázi zaměří na postupné zapojování automatického softwaru na rozpoznávání řeči, čímž se služba zpřístupní ještě širšímu počtu neslyšících uživatelů."

Projekt eScribe navazuje na projekt přepisu mluvené řeči v reálném čase, jenž reaguje na potřeby osob, které neslyší a preferují komunikaci prostřednictvím češtiny. Podle zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 384/2008 Sb., mají sice tyto osoby právo svobodně si zvolit takový komunikační systém, který odpovídá jejich potřebám, ve skutečnosti však donedávna nebyly vytvořeny podmínky pro naplňování tohoto práva, zejména pokud jde o zajištění přepisu mluvené řeči. Teprve pražská organizace České unie neslyšících začala díky podpoře Nadace Vodafone ČR zajišťovat písemný záznam mluvené řeči v reálném čase prostřednictvím vyškolených rychlopísařů a během projektu Simultánní přepis mluvené řeči uskutečnila více než 60 přepisů na akcích nejrůznějšího druhu.

Cílem navazujícího projektu eScribe pak bylo vytvořit technické zázemí, které by umožnilo přenášet mluvenou řeč do přepisovacího centra nebo kamkoliv k přepisovateli a přepsaný text ihned zobrazovat na webové stránce.

Možnost přenášet hlas a poté jeho přepis do textové podoby pomocí internetové telefonie prakticky kamkoli je velkou výhodou zejména pro mimopražské osoby s postižením sluchu. "Na praktickou aplikaci projektu eScribe se velice těším, a to z více důvodů. Vzdělávací a jiné akce pro sluchově postižené lidi se obvykle konají v Praze či v jiných velkých městech, já přitom bydlím v Liberci, takže se jich většinou nemohu účastnit osobně. V podobné situaci jsou i moji přátelé, kteří bydlí třeba v Pardubicích, v Hradci Králové nebo v Olomouci," vysvětluje ohluchlá Mgr. Věra Strnadová, členka projektového týmu přepisu.

Projekt eScribe se soustředil nejen na technické řešení, které je zatím ještě ve stadiu testování, ale umožnil České unii neslyšících zajistit rovněž přepis mluvené řeči na dalších více než 60 akcích, kterých se díky tomu mohli zúčastnit lidé se sluchovým postižením, preferující v komunikaci češtinu. Zvlášť důležitých bylo osm přepisů při soudním jednání a seminář Neslyšící občané před českými soudy, který se uskutečnil na Městském soudě v Praze. Zatímco dříve byli lidé se sluchovým postižením nekomunikující znakovým jazykem odkázáni u soudu na velmi nespolehlivé odezírání, nyní mohou požádat o přepis mluvené řeči.

"Od té doby, co zajišťujeme přepis mluvené řeči, jsme nezaznamenali jediný případ, že by jej soudy účastníku se sluchovým postižením neumožnily, pokud o to požádal," pochválil přístup justičních orgánů Ing. Martin Novák, předseda pražské organizace ČUN. "Nedávno dokonce požádalo o zajištění přepisu v reálném čase pro neslyšícího účastníka výslechu už i Městské státní zastupitelství v Praze."

Celý seminář Neslyšící občané před českými soudy byl zaznamenán na video, opatřen titulky a je možné jej shlédnout na www.ejustice.cz. Podrobnosti o přepisu mluvené řeči jsou na webových stránkách projektu www.prepis.cz, o službu lze požádat na e-mailové adrese prepis@cun.cz.

ing. Zdeněk Bumbálek, vedoucí projektu eScribe

Za obsah odpovídá: