Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku bakalářských programů

Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku všech bakalářských programů proběhne ve středu 6. 10. 2010 v Betlémské kapli.

Žádáme studenty, aby se dostavili nejpozději půl hodiny před zahájením příslušné imatrikulace.

Rozdělení studentů

8,00 hod.skupiny 1-6, 31-33, 35, 36, 38-40
9,30 hod.skupiny 7-14, 53, 73, 74, 77
11,00 hod.skupiny 19-24, 43-46, 80-82
12,30 hod.skupiny 15-18, 25-30, 71, 72
14,00 hod.skupiny 60-70, 84 (Trutnov)

Dne 6. 10. 2010 se výuka pro 1. ročníky neruší.
Skupinám, kterým imatrikulace koliduje s rozvrhem výuky, bude nepřítomnost na výuce omluvena.

Za obsah odpovídá: