Udělení individuálního studijního plánu (ISP) pro výběrovou formu bakalářského studijního programu Komunikace, multimedia, elektronika

Od letního semestru akademického roku 2009/10 budou udělovány individuální studijní plány talentovaným studentům bakalářského studijního programu KME.

Pro udělení ISP je nutno se přihlásit:

  • přihlášky se přijímají do pátku 5. února 2010,
  • vyplněnou přihlášku je nutno zaslat proděkance Marii Demlové e-mailem na adresu demlova@fel.cvut.cz,
  • výběrový pohovor proběhne v pátek 12. února 2010.

Kriteria pro přiznání ISP:

  • výsledky z předmětů A0B01MA1, A0B01LAA, A2B02FY1,
  • další externí a předchozí dosažené studijní/odborné výsledky,
  • motivační profil studenta.

Detailní informace a přihláška k pohovoru jsou na http://kme.fel.cvut.cz/?page=vyberoveStudium.

Za obsah odpovídá: