Konec platnosti akreditace bakalářského studijního programu Elektrotechnika a informatika

Upozorňuji, že v září r. 2012 skončí platnost akreditace bakalářského studijního programu "Elektrotechnika a informatika" (E+I). Tímto termínem končí jakákoli forma výuky v tomto programu, tedy i možnost obhajob bakalářských prací.

K řádnému ukončení studia je nutné, aby si studenti bakalářského studijního programu E+I zapsali předmět "Bakalářská práce" nejpozději v zimním semestru akademického roku 2011/2012.

Státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby bakalářské práce je nezbytné úspěšně absolvovat nejpozději v červnu 2012. Je samozřejmě doporučeníhodné neodkládat složení státní závěrečné zkoušky až na uvedený poslední termín a vykonat ji v dřívějším termínu.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: