Stanovení minimálního počtu bodů pro přijetí do bakalářských studijních programů "Kybernetika a robotika" a "Otevřená informatika"

Přijímací zkouška proběhla formou písemného testu z matematiky dne 7. června 2010. Komise pro přijímací řízení konstatovala, že písemný test proběhl korektně a v jejím průběhu neshledala žádné závady.

Stanovuji minimální počet bodů dosažených v testu z matematiky pro příjetí do jednotlivých studijních programů takto:

ProgramMinimální počet bodů
Kybernetika a robotika 7
Otevřená informatika8

V Praze dne 10. 6. 2010

prof. Ing. Boris Šimák, CSc., děkan

Za obsah odpovídá: