Soutěž o nejlepší studentskou realizační práci (projekt, BP, DP)

Děkan fakulty vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou realizační práci (projekt, BP, DP).

Jak se přihlásit: e-mailem na adresu zahradni@fel.cvut.cz.

Podmínky účasti:

  • student libovolného bakalářského nebo magisterského programu FEL
  • dokončení realizace do 13. 12. 2010
  • využití prostředků laboratoře při řešení práce

Co nabízíme:

  • využití SW pro návrh schémat, plošných spojů, simulaci a tvorbu dokumentace
  • osazování a pájení včetně problematických typů pouzder
  • SW pro vývoj firmware (ARM, 8051 ..)
  • kvalitní měřicí techniku
  • pomoc zkušených odborníků
  • vybrané součástky pro práci zdarma
  • technická podpora při řešení školního projektu, bakalářské či diplomové práce

5 nejlepších projektů bude ohodnoceno mimořádným stipendiem.

Výše stipendia za 1. místo: 10 000 Kč.

Za obsah odpovídá: