Rozřazování studentů 1. ročníků bakalářského studia do oborů

Studenti 2. semestru všech programů bakalářského studia budou rozřazeni do příslušných oborů svého programu. Do oborů budou zařazeni podle svého zájmu; v případě převisu zájmu o některý obor bude kritériem pro stanovení pořadí studentů prospěch studenta (vážený průměr). Proces rozdělení do oborů proběhne podle tohoto harmonogramu:

  • Besedy se studenty podle programů proběhnou v týdnu od 15. března - viz tabulka.
  • Studenti budou vkládat pořadí zájmu o jednotlivé obory od 22. března až do 1. dubna 2010.
  • Vyhlášení výsledků bude vyvěšeno do 6. dubna (po 6. dubnu začínají předběžné zápisy).

1. Besedy před rozdělením do oborů

Besedy se studenty 1. ročníku strukturovaného bakalářského studia před rozdělením do jednotlivých oborů proběhnou pro jednotlivé programy v termínech podle následující tabulky:

ProgramTermíny besed
Elektrotechnika, energetika a management17. března, středa, 12.45, D340
Komunikace, multimédia a elektronika15. března, pondělí, 12.45, D256
Kybernetika a robotika16. března, úterý, 17.00, D256
Otevřená informatikaBeseda proběhla 2. března
Softwarové technologie a management17. března, středa, 18.00, D309

2. Způsob vložení pořadí zájmu o obory

Pořadí zájmů o obory, na které chtějí být zařazeni, studenti vloží pomocí aplikace KOS. K tomu v terminálovém KOSu slouží formulář Studium - FEL/agenda Studentů/základní údaje/zájem o Obory => 53603 "Projevení zájmu o bakalářský blok". V aplikaci WWW KOSi k tomu slouží formulář "Ostatní/Projevení zájmu o obor".

Podle studentova studijního programu se automaticky nabídne úplný seznam oborů tohoto programu. Student pouze opatří jednotlivé obory číslem od jedné do N, kde N je počet zobrazených (nabídnutých) oborů. Studenti si tedy mohou stanovit pořadí ze všech oborů příslušného programu.

3. Kapacity oborů studijních programů pro rozřazení do oborů

 Kapacita
Elektrotechnika, energetika a management
Aplikovaná elektrotechnika65
Elektrotechnika a management25
Komunikace, multimédia a elektronika
Síťové a informační technologie50
Multimediální technika 50
Komunikační technika50
Aplikovaná elektronika50
Kybernetika a robotika
Systémy a řízení60
Senzory a přístrojová technika60
Robotika60
Otevřená informatika
Softwarové systémy60
Počítačové systémy 60
Informatika a počítačové vědy80
Softwarové technologie a management
Inteligentní systémy 80
Manažerská informatika60
Softwarové inženýrství100
Web a multimedia100

4. Základní informace o algoritmu rozdělení studentů do oboru

Vstupní parametry

  • Jsou stanoveny hodnoty kapacit oborů (viz výše).
  • Pokud student již vyplnil zájem o obor v minulém ak. roce a nebyl ještě na žádný obor zařazen, nebudou jeho záznamy smazány.
  • V době od 22. 3. do 1. 4. 2010 stanoví studenti prostřednictvím KOSu pořadí svého zájmu o obory příslušného studijního programu.

Vlastní algoritmus

V každém oboru bude stanoveno pořadí studentů podle algoritmu, stručně:

  • Studenti budou zařazeni do oboru uvedeného jako první v pořadí podle váženého průměru, a to až do naplnění kapacity oboru.
  • Při překročení kapacity oboru (v pořadí podle váženého průměru) budou studenti zařazeni do oboru, který si uvedli jako druhý v pořadí svého zájmu, opět podle váženého průměru všech zájemců o obor, a to až do naplnění jeho kapacity.
  • Analogicky se postupuje pro případný třetí resp. čtvrtý studentem uvedený obor.

Vážený průměr

Vážený průměr se počítá z předmětů programu podle níže uvedené tabulky, váhami známek jsou počty kreditů; největší sčítanec v čitateli se škrtá, známka za neukončený předmět je 6,1. Pro předběžný výpočet (bez záruky) můžete použít tabulku v Excelu.

Vážené předměty

ProgramVážené předměty
Elektrotechnika, energetika a managementA0B01LAA, A0B01MA1, A1B16MME, A0B36PRI
Komunikace, multimédia a elektronikaA0B01LAA, A0B01MA1, A0B36PRI, A2B02FY1
Kybernetika a robotikaA3B01MA1, A0B01LAG, A0B36PR1
Otevřená informatikaA4B01DMA, A0B01LAG, A4B99RPH, A0B36PR1
Softwarové technologie a managementY01MA1, Y01ALG, Y31ELI, Y36ALG, Y38UOS

Koncové řešení

V případě, že student nesestaví pořadí svých preferencí ze všech oborů příslušného programu, může se stát, že nebude zařazen do žádného oboru. Do preferovaného oboru pak může být případně přijat až v dalším akademickém roce na základě posouzení žádosti garantem příslušného oboru z pohledu kapacity oboru.

5. Konečné rozřazení studentů na obory bude zveřejněno začátkem dubna 2010.

11. 3. 2010

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: