Přiznání prospěchového stipendia za zimní semestr 2009/2010

V souladu se Stipendijním řádem ČVUT a příslušnou vyhláškou PEO není již nutné žádat o přiznání prospěchového stipendia.

Výjimkou jsou studenti, kteří v průběhu zimního semestru akad.r. 2009/2010 studovali v zahraničí. V odůvodněných případech je možné prospěchové stipendium přiznat, i když student:

  • v zahraniční absolvoval nižší počet předmětů a/nebo získal nižší počet kreditů, než stanoví čl. 3 odst. 11 a) b) Stipendijního řádu ČVUT (v souladu s čl. 3 odst. 13 SZŘ)
  • studuje v době, která je nejvýše o rok prodloužená oproti standardní době studia, pokud studoval nejméně jeden semestr na zahraniční vysoké škole v rámci programů spoluorganizovaných ČVUT a za tuto dobu mu nebylo přiznáno ani prospěchové stipendium ani mimořádné stipendium za vynikající výsledky.

Pokud tito studenti splňují podmínky pro přiznání prospěchového stipendia, musí o toto stipendium požádat. Žádost je třeba odevzdat příslušné studijní referentce nejpozději do 26. 3. 2010.

10. 3. 2010

prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., proděkanka

Za obsah odpovídá: