Volby do obou komor Akademického senátu ČVUT

Akademický senát ČVUT vyhlásil volby do obou komor Akademického senátu ČVUT. Prodloužený termín pro odevzdání kandidátek pro volební obvod studentů FEL je čtvrtek 25. 11. 2010 do 12:00 na sekretariátě děkana.

Za dílčí volební komisi pro FEL: R. Černoch, I. Pravda, J. Novák

Formální náležitosti kandidátek do AS ČVUT

  1. Formát A5 naležato, v levém horním rohu barevná fotografie kandidáta cca 5 x 7 cm orientovaná na výšku, v pravé části jméno kandidáta s uvedením pracoviště.
  2. Další text by měl obsahovat stručný životopis kandidáta a heslovitě charakteristiku jeho volebního programu. Další podrobnější informace o kandidátovi je možné prezentovat ve formě webových stránek. Odkaz je pak vhodné uvést na kandidátce.
  3. Ve spodní části kandidátky je třeba uvést datum podání, explicitní vyjádření souhlasu s kandidaturou (ve znění: "S kandidaturou do AS ČVUT souhlasím.") a vlastnoruční podpis.
  4. Kandidátku je nutné odevzdat na sekretariátě děkana v níže uvedené formě:
    • 1 kopie v písemném vyhotovení s vlastnoručním podpisem
    • 1 kopie elektronicky (např. CD, akceptované formáty jsou html, pdf nebo doc)
Za obsah odpovídá: