Výběrová forma magisterského studijního programu Komunikace, multimedia, elektronika

FEL také pro akademický rok 2010/11 otevírá výběrovou formu studia magisterského studijního programu KME. Cílem výběrového studia programu KME je výuka talentovaných studentů zaměřená na hloubku a nadčasovost poskytnutých vědomostí. Největším přínosem pro studenta je výuka prováděná osobnostmi oboru se širokými mezinárodními zkušenostmi a vědeckými výsledky, individuální práce studenta vedená těmito odborníky a intenzivní zapojení studentů do výzkumných projektů. Každý student výběrového studia bude mít svého tutora, který dohlédne na vyváženost a správné směrování odborné široce volitelné profilace studenta.

Další informace týkající se výběrového studia KME jsou na http://kme.fel.cvut.cz "Výběrové studium". Výběrové studium je implementováno pomocí individuálního studijního plánu výběrového studia.

Student prvního ročníku magisterského programu KME, který má zájem o výběrové studium, zašle e-mail s touto informací proděkance Marii Demlové na e-mailovou adresu demlova@fel.cvut.cz nejpozději do 31. 8. 2010 do 16 hodin.

Zájemci budou následně pozváni k pohovoru k udělení individuálního studijního plánu, který bude probíhat v úterý 7. 9. 2010 v dopoledních hodinách. Přesné informace o pohovoru budou zveřejněny do pátku 3. 9. 2010.

Podrobnější informace o organizaci výběrového studia poskytne proděkanka Marie Demlová nebo prof. Jan Sýkora z katedry radioelektroniky, e-mail: Jan.Sykora@fel.cvut.cz.

Za obsah odpovídá: