Informace o zahájení či zrušení výuky na externích pracovištích v ak. roce 2010/11

Po ukončení zápisu na externích pracovištích ČVUT FEL se v akademickém roce 2010/11 otevírá výuka 1. ročníku bakalářského studijního programu
Elektrotechnika, energetika a management na externím pracovišti FEL v Trutnově.

Vyučovacím místem je Základní škola, V Domcích 488, Trutnov, 541 01

Výuka bude probíhat jak v prezenční, tak kombinované formě studia.

Rozvrh výuky naleznete na http://www.fel.cvut.cz/education/rozvrhy-ng.B101/public/cz/mistnosti/index.html ve sloupci OTV.

Studenti prezenční formy studia, kteří během zápisu požádali o ubytování v Trutnově, se o další informace v této věci mohou obrátit telefonicky na vedoucí domova mládeže p. Jaroslavu Horkou telefon: 499 811 188, e-mail: internat@sou-trutnov.cz

Pro písemný kontakt lze použít adresu:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov,
p. Matoušková
Volanovská 243
541 01 Trutnov

Pro malý počet uchazečů se neotevírají externí pracoviště:
Sezimovo Ústí (BSP Komunikace, multimédia a elektronika) a
Šumperk (BSP Softwarové technologie a management).

Studenti zapsaní na pracovištích v Sezimově Ústí a Šumperku se převádějí ke studiu do Prahy.

Studenti, kteří při zápisu požádali o ubytování ve VŠ koleji, nechť neprodleně postupují dle instrukcí na webových stránkách Správy účelových zařízení ČVUT.

Žádost o kolej vyplňte a odešlete neprodleně spolu se složením finanční jistiny.

Bez jistiny bude žádost počítačem automaticky vyřazena.

doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: