Zápisy do prvních ročníků bakalářských studijních programů na externích pracovištích

Studenti, kteří se přihlásili ke studiu na externích pracovištích Fakulty elektrotechnické ČVUT mají zápisy v následujících místech a termínech:

Bakalářský studijní program Elektrotechnika, energetika a management (prezenční i kombinovaná forma studia)

Termín: 30.8.2010 od 10:00 hodin
Místo: Trutnov
Základní škola V Domcích 488, 541 01 Trutnov

Bakalářský studijní program Komunikace, multimédia a elektronika (prezenční forma studia)

Termín: 31.8.2010 od 10:00 hodin
Místo: Sezimovo Ústí
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí
Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí

Bakalářský studijní program Softwarové technologie a management (prezenční forma studia)

Termín: 30.8.2010 od 10:00 hodin
Místo: Šumperk
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk,
Gen. Krátkého 1 787 29 Šumperk

K zápisu přineste s sebou: občanský průkaz, 2 fotografie, psací potřeby.

Cizí státní příslušníci (kromě občanů Slovenské republiky), pokud tak již neučinili, přinesou potvrzení o vykonání příslušné zkoušky z českého jazyka a potvrzení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení; bez doručení obou těchto potvrzení nebude uchazeč zapsán.

Za obsah odpovídá: