Informace pro studenty třetích (a vyšších ročníků) bakalářského studijního programu STM

Dne 13. 12. 2011 (úterý) od 16.15 h. proběhne v posluchárně T2:D3-209 beseda s garanty magisterských studijních programů (resp. jejich zástupci) o možnostech studia v jimi garantovaných magisterských programech pro absolventy bakalářského programu STM.

Kromě základních informací o obsahu studia a oborech vhodných pro absolventy STM sdělí garanti rovněž i podmínky pro přijetí včetně doporučených předmětů bakalářského studia, které by si zájemci z řad studentů STM měli zapsat v letním semestru.

Předpokládaná doba vystoupení zástupců jednotlivých programů je max. 10 minut, úvodní informaci přednese prof. Ing. Jiří Žára, CSc., garant bakalářského programu STM.

Magisterský studijní programZástupce
Komunikace, multimédia a elektronikaprof. Ing. Miloš Mazánek, CSc.
prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Kybernetika a robotikadoc. Ing. Jiří Lažanský, CSc.
doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Otevřená informatikaprof. Dr. Michal Pěchouček, MSc.
Inteligentní budovydoc. Ing. Petr Kašpar. CSc.
Ing. Pavel Mlejnek
Elektrotechnika a informatikadoc. Ing. Miroslav Šnorek, CSc.
Biomedicíncké inženýrství a informatikaProf. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Elektrotechnika, energetika a managementdoc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: