Prof. Sergej Čelikovský z katedry řídicí techniky získal Cenu za nejlepší článek v Kybernetice za rok 2011

Cenu získal článek Lynnyk V., Čelikovský S.: On the anti-synchronization detection for the generalized Lorenz system and its applications to secure encryption, Kybernetika Vol. 46 (2010), str. 1 - 18.

Kybernetika je mezinárodní vědecký časopis, publikující recenzované články v oborech teorie řízení, teorie systémů, informatika, zpracování signálů a obrazů, teorie rozhodování, aplikovaná pravděpodobnost a statistika, náhodné procesy, fuzzy systémy a operační výzkum. Kybernetiku vydává ÚTIA AV ČR, v.v.i., nepřetržitě již od r. 1965. Všechny články jsou plně přístupné zdarma na http://www.kybernetika.cz/. Současný impaktní faktor Kybernetiky je 0,461.

Za obsah odpovídá: