V soutěži Cena ČEZ vítězí studentské práce z naší fakulty

Koncem března byly vyhlášeny výsledky soutěže diplomových a doktorských prací Cena ČEZ 2010.

Vítězem 13. ročníku Cena ČEZ v soutěži diplomových prací se stal pan Ing. Michal Hons z FEL ČVUT s prací Připojení nového zdroje do soustavy, na druhém místě se umístil pan Ing. Martin Svoboda z FEL ČVUT s prací Optimální zásobování rodinného domu energií. Třetí místo v soutěži získali pan Ing. Zdeněk Hájek z VUT Brno a pan Ing. Jan Mezera z ZČU Plzeň.

Vítězem v kategorii doktorských prací se stal pan Ing. Jan Švec, PhD., z FEL ČVUT s prací Řízení výkonových toků v elektrizačních soustavách s využitím systémů FACTS.

Komise udělila zvláštní cenu práci: Ekonomická efektivnost připojení farmy větrných elektráren do distribuční sítě soustavy EON Distribuce, a.s., autorem práce byl pan Ing. Petr Koláček z FEL ČVUT Praha.

Podrobnější informace najdete na adrese http://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani.html.

Předseda hodnotitelské komise doc. Ing. Josef Rosenkranz, CSc.

Za obsah odpovídá: