Přijímací řízení do programu Honors Academia

HONORS ACADEMIA představuje nadstandardní vzdělávací a tréninkový program pro talentované studenty navazujícího magisterského studia s ekonomickým vzděláním, manažerským potenciálem a zájmem o jeho budoucí využití ve své pracovní kariéře. Program umožňuje podnikové praxi vstup do procesu utváření profilu nejlepších absolventů a studentům tak nabízí bezprostřední kontakt s atraktivními firemními partnery v České republice a v zahraničí.

Manažerské zkušenosti a vhled do podnikové praxe získávají studenti díky úzké spolupráci s partnerskými firmami, které se zavázaly poskytnout zázemí pro povinné (nejméně) dvouměsíční praxe, zpracování projektů, přednášky klíčových expertů a manažerů těchto firem, exkurze a mentoring.

Minimálně dva předměty jsou v plném rozsahu vyučovány zahraničními profesory. Vedle intenzivních kurzů zaměřených na prvky managementu je pozornost věnována také tréninku soft skills, leadershipu, manžerských dovedností nebo etikety.

Partnerskou univerzitou je Universitaet Regensburg se svým obdobným projektem (www.honors.de). Studenti obou programů v mnohých oblastech spolupracují nebo porovnávají své znalosti, např. formou vícedenních soustředění či on line manažerských her.

Přihlášky můžete posílat do 13. 6. 2011, výběrové řízení se koná v pondělí 20. 6. 2011 na VŠE.

Více informací naleznete na http://www.honors.cz.

Za obsah odpovídá: