Kurz matematického prostředí Matlab pro studenty 1. ročníku

Katedra elektromagnetického pole pořádá pro studenty 1.ročníku 8-týdenní úvodní kurz do matematického prostředí Matlab.

Matlab je celosvětově nejrozšířenější matematické prostředí, jehož znalost lze uplatnit v mnoha povinných i povinně volitelných předmětech a v nespočtu laboratorních a závěrečných prací při studiu FEL.

Podrobné informace naleznete na http://www.elmag.org/doku.php/k317:uvoddomatlabu.

Studenti, kteří mají zájem kurz navštěvovat, nechť zašlou mail na adresu miloslav.capek@fel.cvut.cz, a to nejpozději do 3.10.2011. Počet míst je omezen kapacitou učebny.

Za obsah odpovídá: