Vítězové soutěže v předmětu ARI se projeli na Segway

Na konci letního semestru 2010/11 soutěžili studenti druhého ročníku oboru Kybernetika a robotika v rámci předmětu Automatické řízení, vyučovaného Katedrou řídicí techniky, v tom, kdo vymyslí a naprogramuje nejlepší řídicí algoritmus, který dokáže ve svislé poloze stabilizovat model vozítka Segway sestavený ze stavebnice LEGO. V principu se jedná o řešení úlohy řízení inverzního kyvadla. Cílem závodů bylo za stanovený časový limit 15 vteřin urazit co možná nejdelší dráhu, aniž by došlo k pádu vozítka.

Vítěznému týmu ve složení Josef Novák, Petr Pahorecký, Zdeněk Lehman a Jiří Pytela se podařilo ve stanoveném čase urazit dráhu přesně 8 metrů. Jako odměnu pro vítěze studenti absolvovali začátkem zimního semestru hodinovou vyhlídkovou projížďku Prahou na skutečných vozítkách Segway, kterou do soutěže věnovala firma Segway Point.

Vítězný tým je zachycen na přiložené fotografii (uprostřed). Jak u některých týmů probíhaly práce na tomto úkolu, můžete posoudit z videoklipu:

Za obsah odpovídá: