Informace pro studenty 1. ročníku FEL . cizince studující v češtině

Jako každý rok, otevírá katedra jazyků i letos bezplatný dvousemestrální kurz češtiny pro studenty 1. ročníku FEL - cizince studující v češtině.

Tento kurz si musíte v případě zájmu nechat zapsat na studijním oddělení a potom se sami zaregistrovat v KOSu na hodinu, která vám časově vyhovuje.

Název předmětu: Český jazyk 2-1

Kód předmětu: A0B04C2Z

Hodinová dotace: 90 minut jednou týdně

Počet kreditů za každý semestr: 2

Časy kurzů:

  • 1) úterý 11.00-12.30, učebna Z2:B1-407
  • 2) čtvrtek 11.00-12.30, učebna Z2:B1-407

Bližší informace o náplni kurzu najdete na http://jazyky.feld.cvut.cz v sekci Materiály na výuku, popř. se můžete zeptat na adrese salakdan@fel.cvut.cz.

Za obsah odpovídá: