Martin Čtverák, Pavla Danešová, Eva Fricová, Šárka Ullwerová

V návrhu interiéru jsme si stanovili za cíl vytvoření kvalitního studijního prostředí jak pro skupinovou tak pro individuální práci. Kladli jsme důraz na možnost volby, protože každý student má vlastní představu o pohodlné poloze při práci. Proto nabízíme výběr z několika druhů sedacích nábytků a snažíme se podpořit fantazii studentů v jejich přestavování a seskupování.

Pro dosažení těchto cílů bylo nutné vyřešit hlavní technický problém. Každý student potřebuje zajistit připojení notebooku k elektrické síti. Současné řešení rozvodu elektřiny vedením v lištách ve výšce parapetu je možné považovat za znehodnocení jinak velkorysého prostoru. Nabízející se varianta vedení rozvodů v dvojité podlaze by byla finančně velmi náročná a navíc by v návrhu bylo nutné překonávat výškový rozdíl podlahy ve studovně a na ní navazující podlahy na chodbě. Proto jsme se rozhodli navrhnout funkční strop, který umožňuje trojí využití: a to, variabilní instalaci posterů, rozmístění světel a rozvod elektroinstalací. Strop je v návrhu zakryt podhledem, který je členěn drážkami. V některých drážkách jsou umístěny zářivky, zbývající drážky skrývají kolejnicový systém umožňující zavěšení libovolně rozmístěných posterů nebo vyústění kabelů ukončených zásuvkami. Do podhledu je dále možné skrýt i rolety podél celé plochy oken, sloužící k úplnému zastínění místnosti.

Elektroinstalace je vedena volně v podhledu a svislé kabely jsou k ní připojeny konektory s bezpečnostními mechanickými zámky (typu Powercon). Tyto konektory, v případě potřeby úplného uvolnění prostoru, umožňují kompletní odinstalování visících kabelů. Proti mechanickému poškození jsou svislé kabely chráněny spirálovou trubicí. Ta umožňuje určitou flexibilitu a tedy i prodloužení délky kabelu. Kabely jsou ukončeny zásuvkami s bezpečnostním krytem.

Díky vyřešení problému připojení k elektrické síti jsme získali možnost maximální variability v rozmístění nábytku. To nám umožnilo plně využít nabytý prostor. Proto jsme stávající studovnu očistili od dělících příček. Schodiště jsme zakryli mobilními záklopy, které ale nezabraňují eventuálnímu budoucímu propojení s prostorem suterénu. Původní neefektivní středově umístěný vstup jsme z důvodu větší komunikativnosti s chodbou rozdělili do dvou krajových vstupů, které jsou otvírané posuvnými dveřmi a umožňují tak větší plynulost přechodu a úsporu místa.

V základním návrhu dělíme prostor studovny do tří zón. První zóna je nejrušnější. Je v bezprostředním vizuálním kontaktu s chodbou. Do této zóny jsme umístili nábytek především relaxačního skupinového typu. Zóna je určena k přátelskému posezení a konverzaci. Druhá zóna se skupinovými stoly umožňuje kolektivní práci studentů. Vzhledem k nutné komunikaci mezi členy skupin se jedná o zónu přechodovou (polorušnou). Poslední, klidová zóna, je situována nejdále od vstupu. Je zaměřena na individuální práci nebo odpočinek. V centru celého prostoru se nachází samoobslužný bar (kuchyňka). Aby pohled do studovny nebyl příliš rušen pracovní linkou této kuchyňky, je skryta mezi dvojicí příček. Kuchyňku navrhujeme vybavit mikrovlnnou troubou, varnou konvicí, kávovarem a dřezem. Linka nabízí dostatečné úložné prostory pro nádobí a jiné drobné vybavení.

Pro individuální studium nebo odpočinek vytváříme vlastní návrh sedacího nábytku. Využíváme přitom současného vybavení studovny - jsou to stoly pro jednotlivce vyrobené z kvalitního masivního dubového dřeva. Spojením dvou stolů, rámu s pojízdnými kolečky a polstrovaného sedáku a opěráku vznikne .studijní box., který zajišťuje přiměřené soukromí. Boxy brání zvědavým pohledům přes rameno, ale přesto umožňují celkovou přehlednost prostoru. Jejich mobilnost umožňuje výběr pozice a vhodné nasměrování například podle denního osvětlení.

Návrh počítá i s využitím studovny pro příležitostné konference, promítání, přednášky či výstavy. V tomto případě je možné mobilní nábytek uklidit v rohu místnosti.

K trvalým výstavám může být využita příčka oddělující kuchyňku od klidové zóny. Další variantou pro stálé výstavy mohou být dlouhodobě instalované plakáty na vhodně vybraných pozicích.

Plakát

Portfolio

Za obsah odpovídá: