Ontologies and Semantic Web

Studijní program Otevřená informatika zahajuje oz zimního semestru výuku nového předmětu Ontologies and Semantic Web (AE0M33OSW). Předmět je vyučován výhradně v anglickém jazyce a poskytne studentům přehled o současných technologiích sémantického webu.

Absolventi budou umět navrhovat složité ontologie, tezaury, formalizovat je ve vhodném ontologickém jazyku, dotazovat se do nich a vytvořit aplikaci s nimi pracující. V druhé části přednášek a cvičení studenti získají přehled o efektivní správě ontologických dat a dalších vybraných tématech.

Za obsah odpovídá: