Studentská anketa otevřena, tři účastníci vyhrají iPad mini

Každý student či studentka, kteří vyplní v době od 16. května do 23. června 2013 do 18.00 hod. alespoň jeden anketní lístek předmětu, bude automaticky zařazen do slosování (počet "losů" odpovídá počtu vyplněných lístků ankety).

V tomto běhu ankety došlo k dalším vylepšením, např.:

  • bylo odstraněno hodnocení uznaných předmětů
  • jsou hodnoceny i PhD předměty
  • byly odstraněny nekonzistence v jazykových a matematických předmětech,
  • v anketě mohou hodnotit i absolventi

Slosování proběhne 24. června 2013 v 18.00, na průběh slosování a jeho vyhlášení bude dohlížet komise ve složení prof. Hoffmann (senát), prof. Ripka (děkan) a doc. Jelínek (proděkan). Výsledek bude zveřejněn nejpozději 26. června 2013.

Budou vylosovány 3 ceny - tablety - např. iPad mini 16GB Wi-Fi či ekvivalent v ceně cca 7000 Kč.

Důležité termíny

16. 5. 2013 bude anketa otevřena pro úspěšně ukončené předměty1.

24. 6. 2013 proběhne slosování ankety, výsledky budou vyhlášeny další den.

24. 6. 2013 bude anketa otevřena i pro předměty zapsané, aby se k průběhu výuky a případným problémům s ukončením předmětu mohli vyjádřit i ti studenti či studentky, kteří předmět neukončili.

8. 9. 2013 uzavření ankety.

Anketní lístky je možné vyplnit na standardní stránce aplikace anketa.

Vyhodnocení výsledků ankety proběhne podle schváleného harmonogramu.

Úplná informace o anketě hodnocení výuky

Výsledky ankety se velice intenzivně zabývají vedoucí kateder a děkan fakulty spolu se senátem FEL. Hodnocení studentů v anketě je důležitým nástrojem vedoucích kateder a děkana k opatřením pro zvyšování kvality pedagogického procesu.

16. 5. 2013

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan


1 Od zapsání do KOSu je potřeba ještě vyčkat cca 24 hodin, než se informace o uzavřeném předmětu promítne do ankety, děje se tak automaticky vždy kolem 22.00.

Za obsah odpovídá: