Vyjadřování učitelů k výsledkům studentské ankety za letní semestr 2012/2013

V termínu 13. 9. - 23. 9. 2013 (do 17.00) má každý učitel možnost na webové stránce https://anketa-vyvoj.cvut.cz/vysledky/fel/2013ls/1/public/

  • stáhnout si svůj privátní balíček se svým hodnocením
  • vyjádřit svůj případný nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby (implicitně je nastaven souhlas)
  • vložit své vyjádření ke studentským komentářům týkajících se jeho osoby, uživatel vidí jen svoje komentáře (nevidí komentáře ostatních uživatelů)

Další harmonogram zpracování ankety za letní semestr 2012/2013

13. 9. 2013zaslání privátní (úplné) ankety vedoucím kateder bez vyjádření učitelů
25. 9. 2013zaslání privátní (úplné) ankety vedoucím kateder včetně vyjádření učitelů
27. 9. 2013vyvěšení výsledků ankety včetně komentářů studentů a vyjádření učitelů, kteří souhlasili se zveřejněním
7. 10. 2013konečný termín pro vyjádření vedoucích kateder
11. 10. 2013zhodnocení vyjádření vedoucích kateder děkanem
18. 10. 2013zveřejnění vyjádření vedoucích kateder a děkana
4. 11. 2013předběžné zápisy do letního semestru

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: