Předání tabletů vylosovaným studentům

Proděkan doc. Ivan Jelínek předal vylosovaným studentům ankety za zimní semestr 2012/2013 Janu Konvičnému, Davidu Skálovi, Ondřejí Pánkovi tablety.

Za obsah odpovídá: