Studentská anketa otevřena, tři účastníci vyhrají Samsung Galaxy Tablet Dual Core 1.2 GHz

Každý student či studentka, kteří vyplní do 3. 2. 2014 do 18.00 hod. alespoň jeden anketní lístek předmětu, bude automaticky zařazen do slosování (počet "losů" odpovídá počtu vyplněných lístků ankety).

Slosování proběhne 3. února 2014, po 18.00, na průběh slosování a jeho vyhlášení bude dohlížet komise ve složení prof. Hoffmann (senát), prof. Ripka (děkan) a doc. Jelínek (proděkan). Výsledek bude zveřejněn nejpozději ve středu 5. února 2014.

Budou vylosovány 3 ceny - tablety - např. Samsung Galaxy Tablet Dual Core 1.2 GHz či ekvivalent v ceně cca 7000 Kč.

Šťastní výherci iPadů ze slosování ankety za léto 2013 si užívají svých cen po celém světě.

Důležité termíny

17. 12. 2013 bude anketa otevřena pro úspěšně ukončené předměty1.

3. 2. 2014 proběhne slosování ankety, výsledky budou vyhlášeny nejpozději ve středu 5. února 2014.

3. 2. 2014 bude anketa otevřena i pro předměty zapsané, aby se k průběhu výuky a případným problémům s ukončením předmětu mohli vyjádřit i ti studenti či studentky, kteří předmět neukončili.

5. 2. 2014 zveřejnění výsledků slosování.

17. 2. 2014 uzavření ankety.

Anketní lístky je možné vyplnit na standardní stránce aplikace anketa.

Vyhodnocení výsledků ankety proběhne podle schváleného harmonogramu.

Úplná informace o anketě hodnocení výuky

Výsledky ankety se velice intenzivně zabývají vedoucí kateder a děkan fakulty spolu se senátem FEL. Hodnocení studentů v anketě je důležitým nástrojem vedoucích kateder a děkana k opatřením pro zvyšování kvality pedagogického procesu.

17. 12. 2013

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan


1 Od zapsání do KOSu je potřeba ještě vyčkat cca 24 hodin, než se informace o uzavřeném předmětu promítne do ankety, děje se tak automaticky vždy kolem 22.00.

Za obsah odpovídá: