Výsledky ankety studentů za zimní semestr 2012/2013

  1. Všichni učitelé měli možnost do 4. února 2013 se vyjádřit ke slovním komentářům studentů u svých předmětů.
  2. Každý učitel měl možnost do 4. února 2013 vyjádřit svůj souhlas resp. nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby. Slovní komentáře studentů nejsou zveřejněny pouze při explicitním nesouhlasu učitele.
  3. Upozorňuji, že byly zveřejněny výsledky bez omezení nejnižšího procenta počtu respondentů u jednotlivých u předmětů - při nízkém počtu může být výpovědní hodnota sdělené informace zkreslující!
  4. Koncem března 2013 budou zveřejněna vyjádření vedoucích kateder k výsledkům ankety.

Výsledky ankety studentů za zimní semestr 2012/2013

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: