Studenti ČVUT vyvinuli úspěšnou aplikaci pro nevidomé

Studenti programu Otevřená informatika FEL ČVUT Petr Svobodník a Michal Cerman vyvinuli velice úspěšnou aplikaci BlindShell, jejímž cílem je usnadnit používání dotykových mobilních zařízení nevidomým. Se svojí aplikací již uspěli v eClubu ČVUT a jejich snaha zaujala také zástupce Nadace Vodafone, která projekt také podporuje. Autoři se nyní chystají nabídnout aplikaci na trhu.

Samotná aplikace vznikla na katedře kybernetiky v rámci skupiny "Mobile Med Group", pod vedením Ing. Daniela Nováka. Výuka a výzkum v oborech, které umožňují pronikání nejmodernějších technologií do medicíny i dalších oblastí běžného života, patří totiž k prioritám katedry kybernetiky, která je i garantem magisterského studijního programu Biomedicínske inženýrství a informatika.

Projekt BlindShell se zabývá návrhem a implementací uživatelského rozhraní, které zpřístupní zrakově postiženým uživatelům prostředí mobilního operačního systému Android. Aplikace je primárně zaměřena na uživatele z České republiky, do budoucna je však plánována podpora dalších jazyků. V současné době je na světě několik desítek milionů nevidomých uživatelů, přičemž v České republice jich žije přibližně 10 až 20 tisíc. Rozhraní umožní provádět základní úkony a pro pohyb v prostředí bude využívat především dotyková gesta. Návrh vychází z provedené předběžné kvalitativní a kvantitativní studie. V další fázi bude implementované rozhraní otestováno několika desítkami uživatelů.

Autoři její vznik komentují takto: "Na ČVUT jsme se zrakově postiženými spolupracovali již delší dobu. Díky tomu jsme přišli na to, že některá technologická zařízení, zejména dotykové přístroje, jsou pro zrakově postižené téměř neovladatelné a rozhodli jsme se je jim přizpůsobit tak, aby i tyto technologie mohli pohodlně využívat."

V současné době plánují Petr Svobodník a Michal Cerman uvedení aplikace na internetové tržiště, kde bude uživatelům k dispozici zdarma.

Další informace naleznete na stránkách http://mobile-medical-group.com/ a http://www.blindshell.com/.

Za obsah odpovídá: