Prestižní cena rektora míří na katedru matematiky

Rektor ČVUT udělil Cenu rektora za prestižní vědeckou publikaci I. stupně za rok 2012 doc. RNDr. Jaroslavu Tišerovi, CSc. za monografii J. Lindenstrauss, D. Preiss, J. Tišer: Fréchet Differentiability of Lipchitz Functions and Porous Sets in Banach Spaces, Annals of Mathematical Studies, Princeton University Press, 2012.

Monografie obsahuje průlomové výsledky v moderní teorii derivace. Vyšla v nejrespektovanější světové řadě Annals of Mathematics Studies, Princeton University Press. Autoři se tak zařadili po bok velikánů jako byl J. Von Neumann, K. Gödel, H. Weyl a další.

Blahopřejeme!

Za obsah odpovídá: