Otevření česko-čínské laboratoře na FEL ČVUT v Praze

V červnu 2013 byla na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze otevřena společná česko-čínská laboratoř, která bude provozována ve spolupráci mezi ČVUT v Praze a čínskou společností CNR. Slavnostního aktu představení, podepsání memoranda o porozumění a samotného otevření laboratoře se zúčastnili vysocí představitelé obou stran. Vybavení laboratoře je plně financováno společností CNR. ČVUT na své náklady zajistilo stavební úpravy.

O směřování výzkumu ve společné laboratoři bude rozhodovat "Joint Center Committee" složené ze tří zástupců z čínské společnosti CNR a dvou zástupců ČVUT. Za českou stranu se na chodu laboratoře budou významnou měrou podílet osoby z katedry elektrických pohonů a trakce, které aktivně vyučují v bakalářském i magisterském programu EEM - Elektrotechnika, energetika a management. Mimo hlavní profesní zaměření katedry se touto mezinárodní spoluprací otvírá možnost i k dalším aktivitám v perspektivních odvětvích výzkumu a průmyslových aplikací.

Počátek spolupráce s čínskou firmou takové velikosti jako je firma CNR znamená nejen pro ČVUT, ale i subjekty v České republice šanci uplatnit se v dynamicky se rozvíjejících východoasijských oblastech.

Tisková zpráva

Za obsah odpovídá: