Druhý rok česko-ruského double degree programu úspěšně završen

Studenti Tomské polytechnické univerzity v úterý 4. června 2013 úspěšně završili státní závěrečnou zkouškou své studium na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, kde studovali v rámci double degree programu Výroba a rozvod elektrické energie (Electric Power Generation and Transportation). Ten již druhým rokem zajišťuje na straně FEL Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Program je uzpůsoben tak, aby vyhovoval podmínkám získání certifikátu T.I.M.E.

Letos se programu účastní sedm studentů z TPU a tři studenti z FEL ČVUT. Pro příští rok je ze strany tomské TPU přihlášeno opět sedm studentů a z FEL ČVUT čtyři studenti. V loňském roce absolvovala tento program Jekaterina Moisejevová.

Успешно завершён второй год чешско-русской программы double degree

Во вторник 4 июня 2013 студенты Томского политехнического университета удачно сдали государственный экзамен и завершили своё обучение по программе double degree „Производство и распределение электроэнергии” (Electric Power Generation and Transportation) на Электротехническом факультете ЧТУ в Праге. Со стороны нашего факультета эта программа уже второй год реализуется на кафедре Экономики, менеджмента и гуманитарных наук Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Программа полностью соответствует требованиям получения сертификата T.I.M.E.

В этом году в программе double degree принялo участие семь студентов ТПУ и три студента FEL ČVUT. На программу в следующем учебном году записалось снова семь томичей из ТПУ и четыре студента FEL ČVUT. В прошлом году программу Double degree окончила Екатерина Моисеева.

Za obsah odpovídá: