1. ročník Elektrotechnické olympiády zná své vítěze

V pátek 8. března 2013 proběhlo na Fakultě elektrotechnické velké finále 1. ročníku Elektrotechnické Olympiády, vědomostní soutěže pro žáky základních a středních škol.

Finalisté soutěžili se ve dvou kategoriích. V Mladších žácích (do 15 ti let) bojovalo o vítezství jen 8 soutěžních prací (dva finalisté bohužel onemocněli). Ve Starších žácích (nad 15 let) se utkalo ve finále 12 studentských prací. Soutěžící prezentovali své práce před odbornou porotou a také doprovázejícími osobami - pedagogy, rodiči a před studenty a žáky z jiných škol.

Odborná porota konstatovala, že všechny práce měly výbornou jak odbornou (odpovídající věku soutěžících), tak obsahovou úroveň. Vítězství však také záleželo na tom, jak soutěžící dokázali obhájit svoji práci a jak reagovali a odpovídali na všetečné otázky nejen poroty, ale i účastníků z řad studentů.

První místo v kategorii Mladší žáci, obsadil jedenáctiletý žák 6. třídy ze Základní školy Nerudova z Českých Budějovic ADAM MIKEŠ svou zajímavou prací "PONORKY - Co ty víš o ponorkách ?"

V druhé kategorii pak 17 ti letý JAN STUDENÝ, student přerovského Gymnázia Jakuba Škody, jednoznačně zvítězil svou prací "VYUŽITÍ MALINY V ELEKTROTECHNICE" na téma mikroprocesorů (prezentoval výrobu a využití mini PC, který nazval Raspberkem).

V projektu OPVK "Propagace vědy a výzkumu ČVUT" je hlavní aktivitou Fakulty elektrotechnické oslovení technicky talentované mládeže a její zapojení do zajímavých vzdělávacích a výzkumných aktivit naší univerzity.

Pod názvem Science Face byl vytvořen interaktivní portál vědomostní soutěže "Elektrotechnická olympiáda" pro žáky mimopražských škol. Soutěž obsahovala vypracování on-line testu a zpracování projektu (prezentace) na volně vybrané téma z oblasti technických oborů. Vyhlášena byla ve dvou kategoriích do 15 let a nad 15 let ve spojení s její obtížností.

Soutěžní portál se rozeběhl v říjnu 2012 a organizátoři z FEL ČVUT obesílali informacemi střední a základní školy a víceletá gymnázia z celé republiky. Projekt Science Face je také velmi úspěšně prezentován prostřednictvím Face Booku. Vzdělávací portál http://www.go2fel.cz již navštívilo registrovaných 3780 IP adres. Prvním ročníkem Elektrotechnické olympiády, vlastní soutěží prošlo, respektive úspěšně absolvovalo více než 500 studentů a žáků.

Na základě tohoto projektu jsme získali aktivní spolupráci s mnohými školami v regionech. Na některých z nich učitelé matematiky či fyziky působí jako naši lokální tutoři a věnují se, nad rámec svých povinností, odborně pedagogické podpoře svých talentovaných studentů.

Uskutečňují se přednášky našich odborníků na školách, vybraní talentovaní žáci s pedagogy navštěvují naší fakultu mimo dny otevřených dveří (vybrané laboratoře a objednaný program přednášek), společně připravujeme semináře pro studenty a konference pro pedagogy např.: na téma "Jak se nám učí přírodovědné předměty?" Uskutečnili jsme již čtyři turnusy Zimní elektrotechnické školy - týdenního semináře pro studenty SŠ na FEL. V rámci této aktivity se s výsledky VaV na naší fakultě seznámilo více než 80 vybraných studentů.

Jedním z cílů projektu je prohloubení zájmu o vlastní VaV činnost studentů středních škol a podnícení jejich zájmu o publikování výsledků svých prací. S talentovanými studenty tedy naše práce pokračuje.

Právě se otevřel interaktivní publikační portál na bázi MediaWiki. Portál svou otevřenou formou umožní účastníkům publikovat výsledky své práce, ale i diskutovat o nich, případně zasahovat do znění prací a komunikovat s ostatními zájemci a širokou studentskou a odbornou veřejností.

I my už také známe svého vítěze. Ano, zvítězil zájem u mladé generace o studium technických oborů a o hmatatelné výsledky VaV nejen v oblasti vzdělávání, ale zejména v oblasti techniky každodenního života a také zájem být u toho.

Zvítězil zájem se poměřovat, konfrontovat své možnosti s ostatními - tedy soutěžit.

P. S.: 2. ročník Elektrotechnické olympiády otevřeme v říjnu letošního roku.

Za obsah odpovídá: