Dohoda mezi FEL ČVUT a firmou Cisco uzavřena

Startup firma Cognitive security byla na jaře koupena firmou Cisco. Je to úspěšný konec startupu, který založili dva zaměstnanci FEL, Michal Pěchouček a Martin Rehák. Výsledky špičkového výzkumu z ČVUT nyní pomáhají v boji proti počítačové kriminalitě po celém světě.

Nyní děkan FEL a rektor ČVUT podepsali s firmami Cognitive a Cisco dohodu o budoucí spolupráci. Další vývoj programu CAMNEP, který byl jádrem úspěchu firmy Cognitive, bude rozdělen do dvou proudů: průmyslový vývoj plně přejde do firmy Cisco a výzkumné práce budou pokračovat v rámci projektu, který je financován Ministerstvem vnitra ČR. FEL získává jednorázovou licenční platbu a další finanční prostředky ve formě cen Cisco pro studenty FEL. Se smlouvou je svázána dohoda o výzkumné spolupráci, ve které se Cisco zavazuje po dobu 5 let financovat projekty na FEL. Celkový objem plnění pro FEL je 500 000 EUR.

O historii firmy Cognitive více na http://www.lupa.cz/clanky/cognitive-security-budoucnost-cisco/.

Při vyjednávání zmíněných smluv fakultu zastupovala advokátní kancelář Čermák a spol. Tatáž kancelář pro FEL zpracovala vzorové licenční smlouvy, které by měly ulehčit vznik dalších spin-off a startup firem našich zaměstnanců a studentů. Věříme, že úspěch firmy Cognitive security bude inspirovat další.

Články:

Cisco a ČVUT uzavřely dohodu o výzkumné spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti
Cisco buduje v Praze vývojové centrum
Za obsah odpovídá: