Přední české univerzity otevírají brány americkým expertům

Univerzita Karlova a České vysoké učení technické získávají nový silný nástroj pro hostování významných amerických vědců a přednášejících na svých vybraných pracovištích. V úterý 8. ledna 2013 podepíšou zástupci těchto předních českých univerzit s Fulbrightovou komisí smlouvu o zapojení do programu Fulbright Distinguished Chair a připojí se tak k Masarykově univerzitě, kde tento prestižní program funguje již od roku 2009.

Fulbright Distinguished Chair je speciální kategorií vládních Fulbrightových stipendií. Pobyt předních amerických akademiků v rámci tohoto programu financuje kromě české a americké vlády také samotná česká hostitelská instituce.

"Distinguished Chair na Matematicko-fyzikální fakultě UK bude otevřen pro americké vědce v oborech matematika, informatika a fyzika, zatímco na Elektrotechnické fakultě ČVUT by rádi přivítali amerického experta v oborech silnoproudá elektrotechnika a energetika," upřesňuje využití programu jeho koordinátorka Hana Rambousková. Na Masarykově univerzitě působí Fulbright Distinguished Chair na Fakultě sociálních studií.

Smlouvu s Fulbrightovou komisí podepíšou 8. ledna v Americkém centru rektor UK Václav Hampl a děkan MFF UK Jan Kratochvíl, rektor ČVUT Václav Havlíček a děkan FEL ČVUT Pavel Ripka. Slavnostnímu ceremoniálu budou přítomni také velvyslanec USA v České republice Norman Eisen a zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Správní rada Fulbrightovy komise vyslovila svůj souhlas s novými smlouvami již 11. prosince 2012.

První američtí stipendisté by v rámci nových smluv měli do České republiky přicestovat v roce 2014.

Komise J. Williama Fulbrighta byla založena v roce 1991 na základě mezivládní dohody mezi ČR a USA za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi oběma zeměmi. Komise spravuje česko-americký program vládních stipendií pojmenovaný po americkém senátoru Fulbrightovi a bezplatně poskytuje komplexní informační a poradenské služby zájemcům o studium na amerických univerzitách. Více informací najdete na www.fulbright.cz.

Informace o programu Fulbright Distinguished Chair jsou k dispozici rovněž na stránkách Council for International Exchange of Scholars (CIES) www.cies.org/chairs.

Za obsah odpovídá: