Čestný doktorát prof. G. Heinovi udělen

V úterý, dne 22. ledna, byl na slavnostním ceremoniálu v Betlémské kapli udělen čestný doktorát ČVUT prof. G. Heinovi, řediteli Odboru EGNOS a GNSS Evropské kosmické agentury, ESTEC a profesorovi Univerzity FAF v Mnichově.

Profesora Güntera W. Heina na veřejném slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT představil prof. Zbyněk Škvor, proděkan Fakulty elektrotechnické, jenž doktoranda označil za jednoho ze světově uznávaných odborníků v oblasti družicové navigace. Prof. Z. Škvor též šířeji zmínil mezinárodní spolupráci prof. Heina, jenž podle jeho slov ".si vždy našel čas pro druhé a byl schopen pomáhat i doktorandům z ČVUT".

Po převzetí čestného doktorátu z rukou promotora prof. Františka Vejražky z Fakulty elektrotechnické ČVUT v děkovné řeči prof. G. Hein připomněl historii vzájemné spolupráce českých a německých badatelů v technických oborech a v tomto kontextu se mj. věnoval osobnosti Christiana Dopplera, úzce spjatého právě s polytechnikou Univerzity pražské (v období 1836-48), předchůdkyní dnešního ČVUT.

Prof. G. Hein přiblížil také svou dlouhodobou spolupráci s českými specialisty v oboru družicové navigace (především s prof. F. Vejražkou) a uvedl, že na čestný doktorát z nejstarší technické univerzity České republiky je pyšný. "Srdečně děkuji," řekl prof. Hein česky. "Tento titul je pro mne čest a zároveň i povinnost."

Za obsah odpovídá: