Čestným doktorem ČVUT bude jmenován světově uznávaný odborník na družicovou navigaci profesor Hein

Doctorem honoris causa Českého vysokého učení technického v Praze bude jmenován ředitel odboru rozvoje systémů družicové navigace (mj. Galileo a EGNOS) Evropské kosmické agentury ESA. Profesor Hein je světově uznávaným odborníkem v oblasti družicové navigace. Se svým týmem významně přispěl k vypracování nových signálů pro družicové navigační systémy. Tyto signály jsou použity v systému Galileo a budou zajišťovat jeho vysokou přesnost a dobré vlastnosti i za nepříznivých podmínek. Čestný titul dr.h.c. bude prof. Heinovi udělen na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT v Betlémské kapli (Betlémské nám. 2, Praha 1) 22. ledna 2013 v 10.00 hodin. Pokud se chcete této akce účastnit, vytiskněte si přiloženou pozvánku, kterou se prokážete u vchodu Betlémské kaple.

Prof. Dr.-Ing. Günter W. Hein je jedním z předních, světově uznávaných odborníků v oblasti družicové navigace. V současné době působí jako ředitel Odboru rozvoje systémů EGNOS a GNSS Evropské kosmické agentury. V letech 1983 - 2008 vedl institut tak, že se stal pracovištěm významně se podílejícím na budování evropského družicového navigačního systému Galileo. Ve spolupráci se svými asistenty, doktorandy a studenty publikoval řadu vědeckých a technických článků věnovaných jeho návrhu, zvláště pak nové struktuře signálů splňující požadavky uživatelů na vysokou přesnost určení polohy.

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let působil na univerzitě v Darmstadtu, kde se v r. 1981 habilitoval v oboru družicové geodézie. Tomu zůstal po celou svou další kariéru věrný. Stál vždy u zrodu nejnovějších metod svého oboru. Můžeme uvést například jeho rozsáhlou výzkumnou činnost dotýkající se diferenčních metod na přelomu osmdesátých a devadesátých let, zpracování fázových RTK měření na nosné vlně, integraci systémů GPS a GLONASS a odstranění neurčitosti měření fáze nosné vlny na třech kmitočtech. V posledním desetiletí se věnuje především systému Galileo, hledání vhodných postupů pro generování a příjem jeho signálů a jeho dalšímu rozvoji a inovaci.

Prof. Hein vždy dokázal kolem sebe soustředit tým vynikajících odborníků z nejrůznějších zemí. To ho přivedlo i k inicializaci vzniku konference Munich Satellite Navigation Summit, na níž se setkávají přední světoví odborníci z oblasti družicové geodézie a navigace a která se bude v letošním roce konat už po jedenácté. Z jeho iniciativy vznikla v r. 2005 česká sekce této konference, která se u účastníků setkala s příznivým ohlasem.

Profesor Hein je nebo byl hostujícím profesorem na univerzitách v Delftu, v Sydney a v Maine, pracoval v NOAA (Národní úřad Spojených států amerických pro oceán a atmosféru) ve Washingtonu a v CNES (Centre National d.Etudes Spatiales) v Toulouse.

Svou aktivní účastí při jednáních mezi Evropskou komisí a vládou Spojených států na počátku minulého desetiletí významně přispěl k rozvoji spolupráce v oblasti družicové navigace mezi Evropou a Spojenými státy.

Je členem Bavorské akademie. Reprezentuje program Galileo v americkém Institutu navigace. Dále pracuje v řadě prestižních organizací, jako jsou např. American Geophysical Union (AGU) a International Association of Geodesy (IUGG). Je členem redakčních rad tří významných odborných časopisů zabývajících se systémy družicové navigace.

Jeho dosavadní odborná činnost byla oceněna zvolením za .Fellow. Institutu navigace Spojených států (2011) a vyznamenáním prestižní cenou Jana Keplera této organizace (2002).

Profesor Hein se od r. 1994 soustavně zajímal o výsledky výzkumu v oblasti družicové geodézie a navigace na ČVUT v Praze. Sledoval vystoupení našich studentů v několika studentských mezinárodních soutěžích a pomáhal účinnými radami. Přizval v r. 1999 na konferenci v Essenu pracovníky ČVUT do konsorcia pro přípravu systému Galileo a doporučoval je do programových výborů předních světových konferencí. Uspořádal na Univerzitě Bundeswehru v Mnichově (2007) přednášku o aktivitách ČVUT v oblasti družicové navigace. Byl vždy ochoten poskytnout našim učitelům i studentům odborné konzultace týkající se systému Galileo a jeho signálů, včetně připomínek k jejich publikacím.

Vědecká rada ČVUT se na návrh děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT rozhodla udělit prof. Heinovi titul doctor honoris causa. Ocenila tak jeho významný podíl na rozvoji družicových navigačních systémů a metod určení jejich optimálních signálů. Zvláště pak vzala v úvahu i jeho soustavnou podporu odborné spolupráce mezi ČVUT, Universitou Bundeswehru v Mnichově a Evropskou kosmickou agenturou.

Za obsah odpovídá: