Hovory s děkanem na téma Karierní řád

Vědecká rada FEL schválila Karierní řád.

K čemu má sloužit tento dokument a jak se bude dotýkat jednotlivých pracovníků?

Ve schvalovacím procesu jsou tři prováděcí směnice, jejichž pracovní verze je na Google docs.

Směrnice o výběrovém řízení bude předložena Akademickému senátu k projednání za zasedání dne 22. 3. 2013.

Za obsah odpovídá: