Fakulta elektrotechnická ČVUT uspěla v celosvětové konkurenci a získala grantové ocenění IBM Faculty Awards

V celosvětové soutěži o stipendia IBM Faculty Awards se podařilo uspět týmu Ing. Jana Šedivého z katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Jeho projekt na výuku předmětu Big Data získal podporu ve výši 10 000 dolarů.

Na nový předmět Big Data se mohou těšit studenti Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Zahájení výuky plánuje fakulta na únor 2014. V rámci předmětu se studenti seznámí například s problematikou použití programů pro zpracování velkých objemů dat, jako je Hadoop, naučí se analyzovat nestrukturovaná data, pracovat se streamovanými daty a získají mnoho dalších praktických zkušeností v této oblasti.

Garant předmětu, Ing. Jan Šedivý z katedry kybernetiky ČVUT, jehož tým získal na podporu předmětu grant IBM Faculty Awards* ve výši 10 000 dolarů k tomuto úspěchu říká: "Jsem velice rád, že se nám podařilo obstát v tvrdé mezinárodní konkurenci. Výuka předmětů z oblasti Big Data je v současnosti velice aktuální, například podle průzkumů společnosti McKinsey & Company z roku 2011 se Spojené státy americké potýkají s nedostatkem manažerů a analytiků s dovednostmi pochopit a rozhodovat se na základě analýzy velkých objemů dat. Počet chybějících odborníků společnost odhaduje až na 1 500 000. Protože trendy v IT mají celosvětově velmi podobnou tendenci, rozhodli jsme se na tuto skutečnost reagovat a vypsat takový předmět, který je v našem oboru žádaný a aktuální."

"Jsem rád, že se ČVUT dívá dopředu a umí reagovat na nové perspektivní směry, které se v IT otevírají. Pokud chce být Česká republika v dnešním IT světě úspěšná, nemůžeme jen kopírovat trendy, ale musíme se stát jejich součástí," doplňuje Jan Louda, manažer vztahů s univerzitami v IBM Česká republika.

Společnost IBM spolupracuje s ČVUT dlouhodobě. Ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT rozvíjí formou kompetenčních center např. oblast procesního řízení nebo chytré správy obsahu (Smarter Content). Oblast Big Data je další důležitou oblastí, která nabízí prostor pro aplikovaný výzkum ve spolupráci s průmyslem. Nedostatek odborníků na trhu, stejně jako nově vznikající pozice (např. Data Scientist), ukazují jednu z možností, kterým se může inovace předmětů na školách ubírat.

*IBM Faculty Awards je grantové schéma společnosti IBM, které je zaměřeno na podporu spolupráce mezi výzkumníky na renomovaných univerzitách a jejich protějšky na straně IBM. Podporované jsou zejména společné projekty v nových a perspektivních oblastech ICT a inovace výuky podporující tyto nové trendy. Jedním ze stále častěji skloňovaných trendů je i problematika tzv. Big Data. Exponenciální nárůst objemů dat přináší problémy nejen správy těchto dat, ale i jejich efektivního využití - možnosti analýz nad těmito daty.

Za obsah odpovídá: