Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku bakalářských programů

Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku všech bakalářských programů proběhne v úterý 15. října 2013 v Betlémské kapli.

Žádáme studenty, aby se dostavili ve společenském oděvu nejpozději půl hodiny před zahájením příslušné imatrikulace.

Součástí imatrikulace bude nácvik a zpěv studentské hymny Gaudeamus igitur (text, hudba).

Rozdělení studentů

8,30 hodin - studijní programy:10,30 hodin - studijní programy:
Komunikace, multimédia a elektronikaElektrotechnika, energetika a management
Otevřená informatikaKybernetika a robotika
Otevřené elektronické systémySoftwarové technologie a management - pouze studijní skupiny 63 a 64
Softwarové technologie a management - pouze studijní skupiny 60, 61, 62, 65 a 66

Dne 15. 10. 2013 se výuka pro 1. ročníky neruší.

Skupinám, kterým imatrikulace koliduje s rozvrhem výuky, bude nepřítomnost na výuce omluvena.

Za obsah odpovídá: