Kurz Informace pro vědu a výzkum

Ústřední knihovna ČVUT pořádá s doporučením proděkanů a prorektora pro vědu a výzkum kurz pro doktorandy Informace pro vědu a výzkum.

Kurz je primárně určen doktorandům 1. ročníku. Pokud budou volná místa, mohou se přihlásit i doktorandi 2. ročníku.

Kurz probíhá v 6 týdnech (2 výukové hodiny týdně) a je zakončen osvědčením o absolvování kurzu po splnění všech podmínek (účast alespoň na 80 % přednášek, odevzdání zadaných úkolů a minimální počet získaných bodů za každý úkol 60). Učí se v počítačové učebně.

Termín kurzu na FEL: 28. března - 2. května 2013

Čas v rozvrhu: čtvrtek 12.45 - 14.15 hod.

Místo konání na FEL: počítačová učebna 115b, blok B3, Technická 2, Dejvice

Přihlašovací formulář pro FEL:
http://knihovna.cvut.cz/studium/vyuka-a-vzdelavaci-akce/kurz-pro-doktorandy/formulare/formular-fel.html

Kontakt: ludmila.ticha@uk.cvut.cz
Tel. 22435 9982, 725 846 190

Za obsah odpovídá: