ČVUT v Praze rozběhlo projekt komercializace výsledků výzkumu s názvem Inteligentní budovy

Od počátku ledna letošního roku začalo České vysoké učení technické v Praze realizovat na Kladně projekt s názvem Inteligentní budovy. Jeho cílem je propojit vědu s praxí cestou komercializace výsledků výzkumu, který probíhá v rámci Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB). Projekt je podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celková částka dotace činí 33 466 881 Kč. Za hlavní cíl si výzkumníci z vysoké školy stanovili rozšíření existující struktury podpory transferu technologií na ČVUT. Jde o to, jak efektivně dostat nejnovější výsledky vývoje v oblasti inteligentních budov od fáze prototypu k fázi komerční výroby.

Smyslem projektu je vytvořit fungující infrastrukturu odborníků v rámci UCEEB, kteří budou komunikovat s komerčním sektorem a mimo jiné budou také podporovat vznik spin-off firem, jejichž prostřednictvím by se vytipované produkty podařilo rychleji dostat na trh. Mezi možné formy spolupráce patří také vytváření konsorcií, jejichž členem by se stalo také ČVUT, nebo přímé vlastnické podíly ČVUT ve společnostech uvádějících nové technologie na trh.

V rámci šesti individuálních aktivit byly vybrány produkty, které slibují největší potenciál pro uplatnění v oblasti inteligentních budov a inovativních stavebních materiálů. Různorodá skupina produktů zahrnuje prediktivní řízení velkých budov, univerzální AC/DC detektor kovů s vysokým prostorovým rozlišením, multifunkční nízkoenergetický stavební materiál, zařízení využívající organický Rankinův cyklus (ORC) pro snížení spotřeby a nákladů energie, subtilní konstrukční prvky z vysokohodnotných silikátových kompozitů pro energeticky efektivní budovy a multifunkční obvodová konstrukce pro budovy s minimální energetickou náročností.

Příprava na komercializaci těchto produktů vyžaduje rozvinout na ČVUT specifické know-how v oblasti ekonomické a tržní na jedné straně a v oblasti technické na straně druhé. V prvním případě jde o důkladný průzkum trhu, identifikaci stávajících potřeb, vyhledávání a kontaktování ideálních partnerů, vytváření tržní strategie, průběžnou analýzu ekonomické proveditelnosti a celou řadu dalších činností nutných pro úspěšnou komercializaci. V technické rovině je pak zapotřebí zajistit technickou analýzu ve vazbě na právní ochranu výsledků předchozího výzkumu na ČVUT. Dále je nutné vytvořit celkový koncept průmyslové výroby vybraných produktů, tj. vypracovat plán přechodu od prototypu k sériové produkci.

Příprava specializovaných zaměstnanců ČVUT na spolupráci s průmyslovými firmami v otázkách managementu se zaměřuje na koučing, start-up podnikání, business development a další potřebné dovednosti.

Od 1. ledna působí zaměstnanci projektu Inteligentní budovy na Kladně v budově Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Během letošního roku je pak naplánován přesun do nové budovy výzkumného centra UCEEB, která v současnosti vyrůstá v Buštěhradu. Fáze realizace projektu bude ukončena 30. června 2015.

Za obsah odpovídá: