Zapojte se do akce Kontejnery k světu

Pracujete na zajímavém projektu? Vrátili jste se ze stáže plni nových zkušeností a chcete je sdílet s ostatními? Prošli jste studiem více fakult ČVUT a rádi byste je porovnali? Právě nyní máte šanci své aktivity prezentovat ostatním na netradičním místě v rámci celorepublikové akce Kontejnery k světu.

Své náměty posílejte do 12. dubna na email andrea.tumova@ksvetu.cz. Více informací na www.ksvetu.cz.

Projekt Kontejnery k světu obohacuje veřejný prostor města o různorodé aktivity navazující na jeho specifický ráz. Využitím netradičních forem - skladových iso-kontejnerů, koloběžek a velkoplošné projekce propojíme místa a lidi hned na třech úrovních.

Od 10. května do 1. června 2013 do Prahy umístíme 8 skladových kontejnerů. Každý z nich bude svou náplní reflektovat a obohacovat danou lokalitu. Skladové prostory se na okamžik promění v moderní rozhlednu, galerii, kavárnu, čítárnu, prostor pro přednášky, sousedská setkání, workshopy, divadelní představení, koncerty či performance.

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:

Veřejný prostor vnímáme jako místo střetu. Místo náhodného i cíleného setkávání, prostor pro diskusi a vzájemné obohacování.

Jeho význam je v současné době velmi podceňován. Lidé mají tendence k individualismu a nezájmu o své bezprostřední okolí přesahující hranice soukromého vlastnictví, rodiny, přátel. Vytrácí se potřeba komunikovat se svými sousedy. Dochází k určité alienaci prostředí, pocitu vykořenění. Takový nezájem se často projevuje zanedbáváním údržby sdílených prostor či dokonce vandalismem.

V projektu Kontejnery k světu chceme podpořit tyto lokality:

Václavák k světu.

Propojovací kontejner s velkoplošnou projekcí propojující festivalová města umístíme do horní části Václavského náměstí, tak aby v záběru snímacích kamer byla socha svatého Václava. Jedná se o nejfrekventovanější setkávací bod v Praze, ale také o místo častých demonstrací. Student ateliéru supermédia Jakub Jansa se dlouhodobě zabývá studiem pohybu a fyzické komunikace lidí ve veřejném prostoru a to zejména během protestních akcí (uvnitř davu). Svou tvorbou (interaktivní instalace, performance) se pokusí zachytit a interpretovat tyto nuance.

Čítárna k světu.

Na Karlově náměstí vznikne prostor pro čtení, odpočinek, veřejné diskuze, přednášky a divadlo. Do prostoru kontejneru umístíme malou knihovnu ve stylu - "Líbí se Ti kniha, vezmi si ji a vyměň ji za jinou". Uskuteční se také divadelní představení pro děti i dospělé, výstava historických i současných fotografií od Pavla Scheuflera či komentovaná prohlídka pamětihodností s pracovníky Národního památkového ústavu.

Folimanka k světu.

Ve spolupráci s Integračním centrem Praha vznikne v parku Folimanka komunitní a volnočasové centrum. Připravujeme výtvarné a hudební workshopy, open mic, sousedská posezení i poradenskou činnost. Součástí večerního programu budou koncerty, promítání filmů, divadelní představení a performance.

Rozhledna k světu.

Na dosud neurčeném místě s pěkným výhledem, který je však z nějakého důvodu omezen či zcela znemožněn, postavíme naši kontejnerovou rozhlednu. Společně se Spolkem posluchačů architektury připravujeme soutěž o nejlepší umístění a architektonické řešení této rozhledny.

Koncentrovaný Auto*Mat a Asistence o.s.

Kvalitní, dostupná a udržitelná doprava má zásadní dopad na kvalitu života ve městě - kontejner na Ovocném trhu nám přiblíží proč a na 3 týdny nám dovolí nahlédnout do útrob organizací, které se mobilitou a kvalitou veřejného prostoru dlouhodobě zabývají. Kontejner se stane informačním bodem pro účastníky kampaně Do práce na kole, které se v Praze účastní několik tisíc lidí ze stovek firem a institucí. Budou si zde moci naplánovat nejvýhodnější trasu, sdílet navzájem zkušenosti a na motivační zdi vyvěsit originální vzkaz. Nebude chybět ani profesionální servis ve spolupráci s dílnou Bajkazyl a díky sdružení Asistence zde vznikne historicky první půjčovna invalidního vozíku a Pražané si tak budou moci vyzkoušet, čemu jejich pravidelní uživatelé čelí. Na místě se bude možné získat základní zasvěcení do dovedností potřebných pro asistování lidem se zdravotním postižením od instruktora Jakuba Neuberta.

Kampus k světu.

Jedná se o netradiční formu veřejného prostoru. Místo, kde se každodenně míjí tisíce studentů zde studujících. Interakce mezi studenty jednotlivých fakult a univerzit je mizivá. Ačkoli se často náměty na zvýšení mezioborové spolupráce napříč fakultami objevují, k praktickým krokům zatím nedochází.

V srdci kampusu ČVUT vznikne místo setkávání studentů napříč fakultami. Kontejner bude umístěn před Národní technickou knihovnou, což je taková hlavní pulsující tepna - "Živé srdce kampusu". A náš kontejner by mohl být takové pojítko, žíla spojující jednotlivé orgány; místo, kde se lidé budou mít šanci se potkat a navzájem se poznat.

Rádi bychom vybrali několik studentských projektů z každé fakulty, které by měl šanci se v kontejneru prezentovat a dostat se tak do podvědomí ostatních studentů, kteří za normálních okolností netuší, co se na jiných fakultách odehrává. Projekt mohl být již realizován či může být stále v ideovém návrhu. V podstatě se jedná o přednášky studentů ostatním studentům), kteří mají zájem sdílet své zkušenosti s ostatními. Ať už poznatky ze zahraničních stáží, o práci na zajímavých projektech či pouhé vyprávění o studiu na dané fakultě.

CÍLE PROJEKTU:

Chceme obohatit konkrétní veřejné prostory města o aktivity, které postrádá a přiblížit je místním obyvatelům. Vybídnout je tak k jejich častějšímu užívání a s tím spojeným setkáváním se. Věříme, že tímto podpoříme komunitní život v lokalitě a zájem obyvatel o své okolí.

S oživováním veřejných prostor přímo souvisí problematika mobility. Jsme přesvědčeni, že častějším užíváním nemotorových dopravních prostředků (kol, koloběžek) se zvýší mezilidská interakce ve veřejném prostoru. To je samozřejmě jen jedna z mnoha výhod tohoto způsobu dopravy! Dalším z našich cílů je proto podpoření užívání kol a koloběžek pro pohyb ve městě. S každým kontejnerem bude spojená možnost zapůjčení koloběžky a zjištění bezpečné trasy k důležitým místům v jeho okolí a dalším kontejnerům k světu. Budeme tak propojovat nejen místa a lidi žijící v dané lokalitě, ale i tyto lokality navzájem.

Třetí úrovní projektu je "meziměstský veřejný prostor". Chceme propojit jednotlivá města "k světu" (Praha, Plzeň, Ostrava, Brno) velkoplošnou projekcí v centrálním kontejneru. Usilujeme o co nejautentičtější zážitek bytí v daném místě, ze kterého je projekce přijímána. Lidé z Prahy se tak například budou moci "přímo" účastnit vernisáže či performance konané v plzeňském kontejneru, setkat se s přáteli z Ostravy, či si jen nezávazně popovídat o počasí s náhodným kolemjdoucím z Brna. Chceme nabídnout tento koncept i dalším městům včetně zahraničních a na způsob tzv. franšízy zapojit do projektu i je.

Za obsah odpovídá: